Curriculum

*1970Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor malba u akademického malíře Jiřího Coufala. Dále jsem pokračovala na Pedagogické fakultě, obor výtvarná výchova, český jazyk. S přestávkami od roku 1995 učím výtvarnou výchovu na gymnáziu.Vedle mě a se mnou kráčí životem můj manžel od roku 1996 se mnou a ve mně žijí mé tři dcery Marie, Marta a Magdaléna.

Maluju, protože jsem to odedávna chtěla.


Kreslit si

Je to tak dobře
že můžeš vzít tužku
a kreslit si
udělěj to
a čmrkance
začnou si žít
svým životem
jsi stvořitel
čmrkanců
co toužily
vystopovat samy sebe

Bylo období, kdy mě silně zajímalo téma mateřství, výsledkem je několik maleb, jimž říkám Matky, nádherně o tom píše J.W.Goethe

Bohyně trůní mocně v osamění,
vůkol nich prostoru či času není,
ve zmatek slov se hovor o nich mění

Matky to jsou!

…Byt jejich ve štolách hledej nejhlubších…
Mám v prázdno jít
A moc i umění tím rozmnožit…
V tvém nic, jak doufám, najdu všechen svět.

Svým způsobem mne různé části této básně provázejí v malování doposud…  A tělo-netělo, to je námět, který tak či onak obracím pořád tam a zpět …